Λεύκωμα "Ασπροπόταμος - Κόζιακας"

Αξιοποιώντας το συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής, στο Περιβάλλον, στον Πολιτισμό, στα Τοπικά προϊόντα, με στόχο την Ανάπτυξη

 

Εκτύπωση