Πλαίσο του Έργου

Η Πράσινη Κιβωτός ανέλαβε να υλοποιήση το έργο «Ανάδειξη ορεινών και ημιορεινών περιοχών Τρικάλων – Κόζιακας Περτούλι», στο πλαίσο του τοπικού προγράμματος LEADER.

Σκοπός του έργου είναι ο σχεδιασμός συγκεκριμένων δράσεων ανάδειξης και προβολής των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των ορεινών και ημιορεινών περιοχών Τρικάλων, στην ευρύτερη περιοχή Κόζιακα – Περτουλίου, μέσα από την έρευνα, καταγραφή και αξιολόγηση στοιχείων, τα οποία μπορούν να συνθέσουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προβολής με την κινητοποίηση και συμβολή των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών.
Τα φυσικά και πολιτιστικά διαθέσιμα μαζί με τα προϊόντα της περιοχής αποτελούν το αντικείμενο από όπου πρόκειται να αναζητηθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα.

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το Α’ εξάμηνο του 2016.

Εκτύπωση