Δράσεις

Προγραμματίζονται οι ακόλουθες δράσεις:

  1. Δημιουργία Λευκώματος - Βιβλίου
  2. Πραγματοποίηση δύο ημερίδων ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής
  3. Καταχωρήσεις διαφημιστικών μηνυμάτων στα έντυπα ΜΜΕ
  4. Συνεντεύξεις τύπου στα ΜΜΕ

 

Εκτύπωση