Στόχοι του Έργου

Στόχοι του Έργου είναι:

  1. Τοπικό όραμα ανάπτυξης μέσα από τη διάδοση του περιεχομένου ανάδειξης και προβολής των καθαυτών συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής
  2. Ενίσχυση του υφιστάμενου πολιτιστικού, τουριστικού και επιχειρηματικού προϊόντος με νέες πρωτοβουλίες και μορφές κοινωνικής, πολιτιστικής και πράσινης επιχειρηματικότητας, ύστερα από συλλογική διαβούλευση

Εκτύπωση